Samarbeid

Drammen kommune eiendomsutvikling AS ivaretar kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Selskapets risikoprofil er lav.

Selskapet skal være basis for samarbeid med aktører på enkelteiendommer. Det kan inngås partnerskap med private eiendomsutviklere, boligbyggerlag eller offentlige aktører for å realisere bolig- og næringsprosjekter. Det er et mål å utvikle et mangfold av boliger av god kvalitet, innenfor ulike prisnivåer, med ulik utforming og i ulike deler av byen.

Ved utvikling av næringseiendommer er ambisjonen å tiltrekke seg kunder utenfor Drammen.


Vil du bli vår partner?

Vi vil gjerne samarbeide med aktører som vil bygge opp under kommunens visjon «Byvekst med kvalitet».

Vi ønsker partnere inn i prosjektene av flere grunner:

  • Vi trenger spisskompetanse for det enkelte prosjekt
  • Vi trenger kapasitet til å lede utvikling og gjennomføring
  • Vi trenger salgsapparat i boligprosjekter
  • Det kan være en finansieringskilde i tidlig fase
  • Det kan redusere risikoen i prosjektet

Våre partnere må ha et godt omdømme og en soliditet som er en styrke i finansmarkedet.

Ta gjerne kontakt med en av oss!

Vil du bli vår partner?

Vi ønsker oss partnere som kan identifisere seg med våre retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Vi vil gjerne samarbeide med aktører som vil bygge opp under kommunens visjon "Byvekst med kvalitet".
Samarbeid med oss