Økonomi

Drammen kommune Eiendomsutvikling AS (DKEU) er 100 % eid av Drammen kommune. Konsernet består pr 31.12.20 av morselskapet DKEU og fire heleide datterselskaper og fire deleide selskaper.

Generalforsamling ble avholdt 2. juni 2021 som fastsatte årsregnskapet 2020.

DKEU konsern
MNOK
Nøkkeltall


2020


2019
Inntekter 914
Årsresultat 11
Balanse760749
Egenkapitalandel97,5 %99,2 %
Utbytte til eier152

Det vises til årsregnskapet for nærmere redegjørelse.

Årsrapporter:

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.