Partnere

Drammen kommune eiendomsutvikling AS ivaretar kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Selskapets risikoprofil er lav.

Til våre ulike prosjekter innen bolig og næring trenger vi stabile og solide partnere, som sammen med oss kan utvikle og realisere prosjektene. Det kan være partnerskap med private eiendomsutviklere, boligbyggelag eller offentlig aktører. Det er et mål å utvikle et mangfold av boliger av god kvalitet, innenfor ulike prisnivåer, med ulik utforming og i ulike deler av Drammen.

Vi vil gjerne inngå partnerskap med aktører som vil bygge opp under kommunens visjon «Byvekst med kvalitet».

Per 1.1.2020 har vi disse partnerskapene:

  • Konnerudparken: Profier har kjøpt 50 % av selskapet Konnerud utvikling AS, og vil realisere prosjektet med 300 boliger, samt næringslokaler, sammen med oss.
  • Tangenkaia AS: Eies 63 % av DKEU og 37 % av Bane Nor Eiendom AS.
  • Papirbredden Eiendom AS: Eies 40 % av DKEU og 60 % av Entra ASA
  • Hollenderkollen: Eies av 45 % av DKEU, 45 % av NBBO, 10 % av Urban Compact Living AS.

Ved utvikling av næringseiendommer er ambisjonen å tiltrekke seg kunder utenfor Drammen.

Vi ønsker partnere inn i prosjektene av flere grunner:

  • Vi trenger spisskompetanse for det enkelte prosjekt
  • Vi trenger kapasitet til å lede utvikling og gjennomføring
  • Vi trenger salgsapparat i boligprosjekter
  • Det kan være en finansieringskilde i tidlig fase
  • Det kan redusere risikoen i prosjektet

Ta gjerne kontakt med en av oss!

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.