Om selskapet

Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) ble etablert i juni 2016. Drammen kommune eier 100 % av aksjene i selskapet, og det ledes av et styre med bred erfaring fra næringslivet

Vi ivaretar kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Selskapets risikoprofil er lav. DKEU har overtatt, og skal overta, et antall eiendommer og eierposter i selskaper fra Drammen kommune. Kommunestyret beslutter hvilke dette skal være.

Selskapet kan eie eiendom sammen med private eller andre offentlige aktører. Selskapet legger vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og ivaretar offentlige eller byutviklingsmessige hensyn, herunder tilstrebe å utvikle et mangfold av boliger av god kvalitet, innenfor ulike prisnivåer, med ulik utforming og i ulike deler av byen.


Vår ambisjon

Drammen kommune forventer og ønsker befolknings- og næringsvekst i årene som kommer.

Vår ambisjon er å bygge opp under og bidra til kommunens visjon: Byvekst med kvalitet

Vi vil gjøre dette gjennom:

  • partnerskap med solide eiendomsutviklere
  • å utvikle et mangfold av boliger av god kvalitet
  • å bidra til innovative løsninger for boliger og boområder
  • å tiltrekke oss næringskunder utenfor Drammen

Selskapet er mulighetsorientert og søker å oppnå optimal verdiskapning for eiendommene i porteføljen. 

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.