Tangenkaia

Status:

I løpet av 2021 starter planprosessen for utviklingen av Tangenkaia, og i tillegg medvirkningsprosesser for aktivisering av området. Det vil i løpet av tiden som kommer kunne dukke opp både kortsiktige og mer langvarige aktiviteter på Tangenkaia for å vise muligheter for å skape liv.

Om prosjektet:

Bystyret i Drammen besluttet i april 2018 at Tangenkaia skulle overføres DKEU med formålet «transformasjonsområde for byutvikling». Kommunens eiendom er på ca. 57 mål.

Enkelte av dagens eiendommer er fredet og vernet, så det må skapes kvalitetsmessig gode byutviklingsprosjekter som integrerer eksisterende og ny eiendom.

I juni 2020 inngikk vi en samarbeidsavtale med Bane NOR Eiendom med mål om å utvikle en helt ny bydel på det tidligere havneområdet Tangen. I alt ca. 100 mål tomt.

Samarbeidsavtalen innebærer at partene etablerer et felleseid selskap som skal belyse mulighetene for hvordan havneområdet kan transformeres – og utvikles til en ny, attraktiv bydel. Målet er å utvikle en bydel med en tydelig identitet og kulturhistoriske spor og verdier. Advokatfirmaet Selmer var juridisk rådgiver for partene.

Som del av avtalen, inviterte partene tre erfarne, tverrfaglige team til å gjennomføre mulighetsstudier i et parallelloppdrag. Oppdraget innebar å utforske ulike løsninger for å transformere og utvikle området, og å foreslå hvordan områdets potensial best kan utnyttes og bidra til å komplettere eksisterende sentrum og resten av byen.

Mulighetsstudiene dannet grunnlag for å utarbeide en tredelt strategi for utviklingen av Tangenkaia. Første del strategien skal omfatte de ti første årene, den neste skal ha et 10-15 års perspektiv og den tredje et 20- 30 års perspektiv. Slik vil strategien vise hvordan det kan legges til rette for en gradvis transformasjon til en ny, levende bydel. Strategien skal inneholde forslag til prosess og vise et helhetlig byplangrep som grunnlag for regulering og utvikling av området. Planprosessen omfatter også andre grunneiere som det nye selskapet vil samarbeide med.

Våre ambisjoner for arbeidet er å skape en byutvikling som er fremtidsrettet med gode byrom, bærekraftig energibruk, nye transportformer, delingsøkonomi mm.

Om området:

Tangenkaia/Tollbukaia er en viktig del av Drammens historie. Området er historisk knyttet til skipsfart, havnevirksomhet og handel – som har dannet noe av grunnlaget for den byen Drammen er i dag. I dag er all havnevirksomhet flyttet til Holmen så det er klargjort for utvikling av området. Det er flere leietakere som blir ivaretatt av DKEU, blant annet flyttet Haandbryggeriet inn i Skur 3 og 4 i 2019 og flere leietakere holder til i Tollboden. Det er i dag ca. 120 personer som har sin arbeidsplass på Tangenkaia.

Ekstern prosjektside https://www.tangenkaia.no/
Partner Bane NOR Eiendom AS
Eierskap Tangenkaia Eiendom AS
Beliggenhet Tangenkaia/Strømsø
Grunnareal Ca. 90 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 110.000 kvm. / 1000 boliger + næring
Planstatus Avsatt til transformasjon byutvikling
Formål Sentrum

TA KONTAKT

Relaterte saker

Se våre andre prosjekter

Konnerud BS6

Partner Egenregi
Eierskap Drammen kommune eiendomsutvikling AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 3.308 kvm
Byggevolum/utnyttelse Ikke definert
Planstatus Vedtatt regulering
Formål Sentrumsformål, detaljregulering kreves
Les mer

Konnerud B1

Partner Egenregi
Eierskap Drammen kommune eiendomsutvikling AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 10.105 kvm.
Byggevolum/utnyttelse Ikke definert
Planstatus Vedtatt regulering
Formål Bolig, detaljregulering kreves for begge
Les mer

Svelvik felt B5

Partner Egenregi
Eierskap Drammen kommune eiendomsutvikling AS
Beliggenhet Svelvik
Grunnareal Ca. 11.000 kvm
Byggevolum/utnyttelse Ca. 60 boliger
Planstatus Vedtatt regulering
Formål Boliger med tilhørende anlegg/blokkbebyggelse
Les mer

Tangenkaia

Partner Bane NOR Eiendom AS
Eierskap Tangenkaia Eiendom AS
Beliggenhet Tangenkaia/Strømsø
Grunnareal Ca. 90 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 110.000 kvm
Planstatus Avsatt til transformasjon byutvikling
Formål Sentrum
Les mer

Kobbervik Næringspark- trinn 2

Partner Eneo Eiendom AS
Eierskap Kobbervikdalen 2 Utvikling AS
Beliggenhet Holmestrandsveien 119, Drammen
Grunnareal 16 da
Byggevolum/utnyttelse 8.000-10.000 kvm
Planstatus Regulering pågår
Formål Lager og industri
Les mer

Papirbredden Eiendom AS (aksjer, 40 %)

Partner Entra ASA
Eierskap Papirbredden Eiendom AS
Beliggenhet Grønland, Drammen
Grunnareal 59.000 kvm
Planstatus Regulert
Formål Kombinert, kultur, kunnskap og næring
Les mer

Kreftings gate 33

Partner Entra ASA
Eierskap Papirbredden Eiendom AS
Beliggenhet Kreftings gate 33, Drammen
Grunnareal 11 da
Byggevolum/utnyttelse Over 30.000 kvm
Planstatus Regulering pågår
Formål Sentrumsformål
Les mer

Rød Øst – Rød Vest

Beliggenhet Rød, Gulskogen Vest
Grunnareal 24.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål
Antatt byggevolum Ca. 200 enheter
Les mer

Hollenderkollen

Partner NBBO og UCL
Eierskap Hollenderkollen Utvikling AS
Beliggenhet Tangen
Grunnareal 7 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 22 enheter
Planstatus Regulering pågår
Formål Bolig
Les mer

Konnerudparken

Partner Profier AS
Eierskap Konnerud Utvikling AS
Beliggenhet Konnerud sentrum
Grunnareal 14 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 300 enheter
Planstatus Regulering vedtatt
Formål Bolig
Les mer

Skalstadskogen

Partner Selvaag bolig
Eierskap Skalstadskogen 1 utvikling AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 205 da
Byggevolum/utnyttelse Over 600 enheter
Planstatus Reguleringsplan lagt på is
Formål Bolig
Les mer

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.