Papirbredden Eiendom AS (aksjer, 40 %)

Status:

Papirbredden Eiendom AS eies av Entra ASA (60 %) og DKEU (40 %). Eiendommene forvaltes av Entras team i Drammen. Totalt består eiendomsmassen av ca. 59.000 kvm. med en årlig leieinntekt på MNOK 110 (pr. 31.12.2019). Utleiegraden er på ca. 98 %.

I 2020 forlenget Universitetet i Sørøst-Norge sin leiekontrakt frem til 2037.

Om prosjektet:

Følgende eiendommer inngår i Papirbredden Eiendom AS:

  • Papirbredden 1 (universitet og bibliotek)
  • Papirbredden 2 (kontor)
  • Papirbredden 3 (kontor)
  • Fyrhuset (kontor)
  • Union Scene (kultur)
  • Kreftings gate 33 (næring/parkering – under utvikling)

Flere av nybyggene er bygget i passivhusstandard, energiklasse A. Papirbredden 2 er også en del av forbildeprogrammet FutureBuilt. Papirbredden vant Breeam awards i 2018.

Utviklingsprosjektet på Grønland har stort fokus på bevaring, restaurering og modernisering av deler av den gamle industriarven for papirproduksjon langs Drammenselva.

Se kart

Ekstern prosjektside http://www.papirbredden.no
Partner Entra ASA
Eierskap Papirbredden Eiendom AS
Beliggenhet Grønland, Drammen sentrum
Grunnareal 59.000 kvm
Planstatus Regulert
Formål Kombinert, kultur, kunnskap og næring

TA KONTAKT

Relaterte saker

Se våre andre prosjekter

Konnerud BS6

Partner Egenregi
Eierskap Drammen kommune eiendomsutvikling AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 3.308 kvm
Byggevolum/utnyttelse Ikke definert
Planstatus Vedtatt regulering
Formål Sentrumsformål, detaljregulering kreves
Les mer

Konnerud B1

Partner Egenregi
Eierskap Drammen kommune eiendomsutvikling AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 10.105 kvm.
Byggevolum/utnyttelse Ikke definert
Planstatus Vedtatt regulering
Formål Bolig, detaljregulering kreves for begge
Les mer

Svelvik felt B5

Partner Egenregi
Eierskap Drammen kommune eiendomsutvikling AS
Beliggenhet Svelvik
Grunnareal Ca. 11.000 kvm
Byggevolum/utnyttelse Ca. 60 boliger
Planstatus Vedtatt regulering
Formål Boliger med tilhørende anlegg/blokkbebyggelse
Les mer

Tangenkaia

Partner Bane NOR Eiendom AS
Eierskap Tangenkaia Eiendom AS
Beliggenhet Tangenkaia/Strømsø
Grunnareal Ca. 90 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 110.000 kvm
Planstatus Avsatt til transformasjon byutvikling
Formål Sentrum
Les mer

Kobbervik Næringspark- trinn 2

Partner Eneo Eiendom AS
Eierskap Kobbervikdalen 2 Utvikling AS
Beliggenhet Holmestrandsveien 119, Drammen
Grunnareal 16 da
Byggevolum/utnyttelse 8.000-10.000 kvm
Planstatus Regulering pågår
Formål Lager og industri
Les mer

Papirbredden Eiendom AS (aksjer, 40 %)

Partner Entra ASA
Eierskap Papirbredden Eiendom AS
Beliggenhet Grønland, Drammen
Grunnareal 59.000 kvm
Planstatus Regulert
Formål Kombinert, kultur, kunnskap og næring
Les mer

Kreftings gate 33

Partner Entra ASA
Eierskap Papirbredden Eiendom AS
Beliggenhet Kreftings gate 33, Drammen
Grunnareal 11 da
Byggevolum/utnyttelse Over 30.000 kvm
Planstatus Regulering pågår
Formål Sentrumsformål
Les mer

Rød Øst – Rød Vest

Beliggenhet Rød, Gulskogen Vest
Grunnareal 24.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål
Antatt byggevolum Ca. 200 enheter
Les mer

Hollenderkollen

Partner NBBO og UCL
Eierskap Hollenderkollen Utvikling AS
Beliggenhet Tangen
Grunnareal 7 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 22 enheter
Planstatus Regulering pågår
Formål Bolig
Les mer

Konnerudparken

Partner Profier AS
Eierskap Konnerud Utvikling AS
Beliggenhet Konnerud sentrum
Grunnareal 14 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 300 enheter
Planstatus Regulering vedtatt
Formål Bolig
Les mer

Skalstadskogen

Partner Selvaag bolig
Eierskap Skalstadskogen 1 utvikling AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 205 da
Byggevolum/utnyttelse Over 600 enheter
Planstatus Reguleringsplan lagt på is
Formål Bolig
Les mer

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.