Konnerudparken

Status:

I 2021 kommer leiligheter for salg i hjertet av Konnerud. Her kan du bo nært alt og alle du er glad i!
konnerudparken.no kan du lese mer om prosjektet og følge salgsprosessen.

Om prosjektet:

Den vedtatte områdeplanen for Konnerud sentrum åpner for bygging av ca. 600 nye boliger, hvor Konnerudparken utgjør ca. 300 av disse.

DKEU har etablert Konnerud Utvikling AS, og i desember 2019 ble 50 prosent av selskapet solgt til Profier AS.

Arbeidsfordelingen mellom de to selskapene er slik: Profier skal med sitt erfarne team lede videre planlegging, salg og gjennomføring av prosjektet. DKEU skal være en aktiv eier som deltar i utviklingsarbeidet. DKEU har også styreleder i Konnerud Utvikling AS.

Om området:

Området det skal bygges på ligger sentralt på Konnerud, nord for Svensedammen skole ned mot Konnerudhallen. Konnerudparken blir et spennende boligområde med torg, passasjer og leiligheter

Områdereguleringen for Konnerud sentrum legger opp til en videreutvikling av bydelssentrum på Konnerud, med fokus på:

  • Å utvikle områdets stedsidentitet
  • Integrering og videre utvikling av skoler og barnehager.
  • Å bidra til å styrke boligmangfoldet i bydelen.
  • Å bidra til en mindre bilavhengig hverdag for innbyggerne ved blant annet å utvikle handelstilbudet.
  • Å styrke koblingen mellom idrettsområdet, omkringliggende boligområder og sentrumsområdet.
  • Å tilby attraktive og trygge byrom og blågrønne innslag.
  • Mangfoldige møteplasser.
  • Utvikling av mangfoldige handels- og servicetilbud som dekker hverdagsbehov.

 

Ekstern prosjektside https://konnerudparken.no/
Partner Profier AS
Eierskap Konnerud Utvikling AS
Beliggenhet Konnerud sentrum
Grunnareal 14 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 300 enheter
Planstatus Regulering vedtatt
Formål Bolig

TA KONTAKT

Relaterte saker

Se våre andre prosjekter

Tangenkaia

Partner Bane NOR Eiendom AS
Eierskap Tangenkaia Eiendom AS
Beliggenhet Tangenkaia/Strømsø
Grunnareal Ca. 90 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 110.000 kvm
Planstatus Avsatt til transformasjon byutvikling
Formål Sentrum
Les mer

Kobbervik Næringspark- trinn 2

Partner Eneo Eiendom AS
Eierskap Kobbervikdalen 2 Utvikling AS
Beliggenhet Holmestrandsveien 119, Drammen
Grunnareal 16 da
Byggevolum/utnyttelse 8.000-10.000 kvm
Planstatus Regulering pågår
Formål Lager og industri
Les mer

Papirbredden Eiendom AS (aksjer, 40 %)

Partner Entra ASA
Eierskap Papirbredden Eiendom AS
Beliggenhet Grønland, Drammen
Grunnareal 59.000 kvm
Planstatus Regulert
Formål Kombinert, kultur, kunnskap og næring
Les mer

Kreftings gate 33

Partner Entra ASA
Eierskap Papirbredden Eiendom AS
Beliggenhet Kreftings gate 33, Drammen
Grunnareal 11 da
Byggevolum/utnyttelse Over 30.000 kvm
Planstatus Regulering pågår
Formål Sentrumsformål
Les mer

Rød Øst – Rød Vest

Beliggenhet Rød, Gulskogen Vest
Grunnareal 24.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål
Antatt byggevolum Ca. 200 enheter
Les mer

Hollenderkollen

Partner NBBO og UCL
Eierskap Hollenderkollen Utvikling AS
Beliggenhet Tangen
Grunnareal 7 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 22 enheter
Planstatus Regulering pågår
Formål Bolig
Les mer

Konnerudparken

Partner Profier AS
Eierskap Konnerud Utvikling AS
Beliggenhet Konnerud sentrum
Grunnareal 14 da
Byggevolum/utnyttelse Ca. 300 enheter
Planstatus Regulering vedtatt
Formål Bolig
Les mer

Skalstadskogen

Partner Selvaag bolig
Eierskap Skalstadskogen 1 utvikling AS
Beliggenhet Konnerud
Grunnareal 205 da
Byggevolum/utnyttelse Over 600 enheter
Planstatus Reguleringsplan lagt på is
Formål Bolig
Les mer

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.