Kobbervik Næringspark- 2 trinn

Kobbervikdalen pukkverk har avviklet virksomheten og deler av steinbruddet er regulert siden september 2017 til byggeområde for industri og lager. Området ligger nær Drammen sentrum og har enkel adkomst fra E18 i begge retninger. Det er også kort vei til Drammen Havn. Planområdets størrelse er ca. 31 dekar med mulighet for utbygging av 19.000 kvm i 2 trinn.

I første trinn har vi inngått en leieavtale med ABB som har flyttet inn siden 31 Januar 2019. ABB får et  nytt industribygg på ca. 3 600 kvm BTA, med nødvendig utelager, manøvreringsarealer og parkering. ABB-bygget inneholder i tillegg verkstedhaller, oljelaboratorium og 50 kontorplasser.  

I andre trinn II er det mulighet å utvikle inntil 15 000  kvm. Vi søker etter solide leietakere som ønsker et nytt anlegg hvor de kan påvirke løsningene slik at anlegget blir brukervennlig og effektivt.

Utleieannonse er på Finn.no: https://www.finn.no/realestate/businessrent/ad.html?finnkode=112827234

Se kart

Beliggenhet Holmestrandsveien 117
Grunnareal 31.000 kvm
Planstatus Detaljregulering, vedtatt
Formål Industri/lager
Antatt byggevolum 19.000 kvm - Trinn I levert - Nytt ABB bygg

Disse rådgiverne er så langt engasjert

Megler: Malling & Co
Arkitekt: Astrup og Hellern AS
Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ta kontakt

Tangenkaia

Beliggenhet Tangenkaia, Tollboden
Grunnareal ca. 57 000 kvm
Planstatus Kommuneplan - transformasjonsområde for byutvikling
Formål Blandet bybebyggelse
Antatt byggevolum ca. 40 000 kvm
Tangenkaia

Kobbervik Næringspark- 2 trinn

Beliggenhet: Holmestrandsveien 117
Grunnareal: 31.000 kvm
Planstatus: Detaljregulering, vedtatt
Formål: Industri/lager
Antatt byggevolum: 19.000 kvm
Kobbervik Næringspark- 2 trinn

Papirbredden Eiendom AS (aksjer, 40 %)

Beliggenhet Grønland
Utleieareal 59.000 kvm
Planstatus Detaljregulering, vedtatt
Formål Blandet bybebyggelse
Papirbredden Eiendom AS (aksjer, 40 %)

Kreftings gate 33

Beliggenhet Grønland
Utviklingseiendom Kreftings gate 33
Grunnareal 11.400 kvm
Planstatus Påbegynt reguleringsprosess
Formål Blandet bybebyggelse
Antatt byggevolum Ca. 30.000 kvm
Kreftings gate 33

Rød Øst – Rød Vest

Beliggenhet Rød, Gulskogen Vest
Grunnareal 24.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål
Antatt byggevolum Ca. 200 enheter
Rød Øst – Rød Vest

Hollenderkollen

Beliggenhet Hollendersvingen, Tangen
Grunnareal 7.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål, kombinert formål bybebyggelse
Antatt byggevolum 40–50 enheter
Hollenderkollen

Konnerud sentrum

Beliggenhet Konnerud
Grunnareal Ca. 30.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel, områderegulering pågår
Formål Blandet, sentrumsformål
Konnerud sentrum

Skalstadskogen

Beliggenhet Skalstadskogen, Konnerud
Grunnareal 205.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål, blandet boligtype
Antatt byggevolum 400–500 enheter
Skalstadskogen

Vil du bli vår partner?

Vi ønsker oss partnere som kan identifisere seg med våre retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Vi vil gjerne samarbeide med aktører som vil bygge opp under kommunens visjon "Byvekst med kvalitet".
Samarbeid med oss