Ansatte i Drammen kommune eiendomsutvikling AS

Eierstrategi vedtatt av kommunestyret

I kommunestyret 13. desember ble DKEUs eierstrategi vedtatt. 

Av Morten Gundersen

Eierstrategien setter klare føringer for DKEUs virksomhet, med fokus på overordnede langsiktige mål kommunen som eier har med selskapet. Selskapet drives kommersielt, med mål om lønnsom drift og å gi utbytte til eier. Økonomisk verdiskapning skal balanseres gjennom vektlegging av samfunnsansvar, som innebærer at selskapet skal ivareta offentlige eller by- og stedsutviklingsmessige hensyn.

Eierstrategien er tydelig på DKEUs handlingsrom og slår fast at selskapet skal etablere mål på bærekraftsområder som er relevante for eiendomsutvikling. Eier ønsker rapportering om utvikling i forhold til målene og forventer årlige vurderinger av strategiske, driftsmessige og regulatoriske risikoer. Miljø- og klimaansvar, mangfold og inkludering, etiske retningslinjer, nulltoleranse for korrupsjon og internkontroll nevnes særskilt i eierstrategien.

DKEU har ansvar for å organisere seg selv hensiktsmessig, med en liten, fast stab.

Styret og administrasjonen i DKEU er sitt ansvar meget bevisst om de store verdiene selskapet forvalter. Vi ser frem til å videreføre arbeidet og levere iht eiers mål med selskapet.

LES OGSÅ: DKEU fyller fem år!

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.