Året går mot jul

 Av Bjørn Holm

2021 er i ferd med å renne ut helt annerledes enn jeg trodde for noen uker siden. Jeg er glad i kultur, går gjerne på konserter, og har gledet meg over at disse opplevelsene var tilbake. Førjulstiden ble en nedtur må jeg si da dette viruset fant nye former og veier. Da er det likevel godt å ha en spennende jobb å holde på med, i en bransje som tross alt er lite påvirket av pandemi og smittetall. Vi jobber med saker som påvirker de fleste innbyggere og besøkende i en by eller tettsted.

By- og stedsutvikling kan være utfordrende å forklare eller definere, det skjer på utrolig mange måter og områder. Vår oppgave i DKEU og hos våre kollegaer blant eiendomsutviklere er i hovedsak knyttet til fysiske opplevelser for folk, enten det er byrom, gater, planløsninger i boliger eller kontorbygg uten parkering. Den siste tiden har også FNs bærekraftsmål blitt en del av hverdagen for alle som jobber med byutvikling. Da må også begrep som sosial bærekraft læres, forstås og omsettes i noe konkret. Jeg tror eiendomsbransjen blir mer spennende og samfunnsnyttig når de menneskelige faktorene får større plass. Det betyr for eksempel at områder må kunne transformeres til ny, attraktiv bruk uten at de som er i området fra før blir fordrevet. Mer av nabolagenes historie og identitet må kanskje bevares. Det må lyttes mer til folks opplevelse av nærområdet.

Bærekraft handler også om å kunne gå på jobb i nærmiljøet med lite transportbehov og tid til logistikk for familien. Drammen trenger flere arbeidsplasser og DKEU er i posisjon til å bidra til nye næringer og flere bedrifter gjennom å utvikle næringseiendommer sammen med dem som trenger nye lokaler eller mer plass. Dette er jobb med mening for samfunnet.

Jeg vil takke mine kollegaer i DKEU for en betydelig sosial og faglig innsats i 2021, og rette en takk til alle gode samarbeidspartnere som har bidratt med helt nødvendig kunnskap, råd og kreativitet i våre prosjekter. 2022 er full av muligheter!

LES OGSÅ: DKEU fyller fem år!

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.