Jobber for at flere skal ombruke materialer

Rambølls nysatsning Rehub vil sørge for at ombruk av materialer i byggebransjen blir enklere.

Byggebransjen står for store klimagassutslipp. Det har de siste årene vært mer og mer snakk om ulike insentiver for å ombruke materialer for å redusere utslipp, og en av løsningene som er på plass er i BREEAM-sertifiseringen. Der får man poeng for å kartlegge hvilke materialer som kan ombrukes fra eksisterende eksisterende bygg. Likevel er det mange hindre i veien for å ta det ett skritt videre og faktisk benytte eller omsette materialene som kan brukes på nytt.

Sunniva Baarnes og Johanne Thurmann-Moe har jobbet som miljørådgivere i Rambøll i mange år. For noen år tilbake tok de ideen om å starte en portal som handler om å gjøre det enkelt for både kjøpere og selgere å velge ombruksmaterialer i byggeprosessen ett steg videre. Rambølls innovasjonsprogram gjorde det mulig å gjøre ideen virkelig.

– Det er en prosess som har tatt mye tid. Før vi begynte å lage portalen måtte vi vite at det var et behov i bransjen, kartlegge problemet og finne en løsning. Det viste seg at den største utfordringen var at mange ikke visste hvor de skulle finne materialene. Samtidig viste det seg at mange ikke visste hvordan de skulle håndtere ombruksmaterialene blant annet i form av logistikk og teknisk testing. I tillegg har det inntil nylig vært stor usikkerhet knyttet til tolkning av regelverket og dokumentasjon og CE-mekring. Dette har heldigvis en omforent ombruksbransje, Rehub inkludert, fått endret, sier Johanne Thurmann-Moe, medgründer i Rehub og miljørådgiver i Rambøll.

Barrierene som kartleggingen avdekket, er grunnlaget for Rehub: En tosidig markedsplass som er åpen for alle, både byggebransjen og privatpersoner.

LES OGSÅ: Bygger nytt lager for Oda

Modulbasert

Rehub er et fleksibelt system bygget opp av ulike moduler. På denne måten kan brukeren benytte seg av de funksjonen og tjeneste hen har bruk for, og nylig ble den første modulen lansert.

– I modulen som er lansert nå, er det mulig å legge ut materialer for salg og å søke etter tilgjengelige materialer. Disse tjenestene er gratis å bruke, noe vi håper vil generere et stort volum av materialer og brukere på plattformen, sier Thurmann-Moe.

I senere moduler vil det komme mer avanserte funksjoner som vil være tilgjengelig via en abonnementsløsning. Samtidig vil det genereres et kontraktsforslag mellom kjøper og selger som ivaretar begge parter i omsettingen.

Johanne Thurmann-Moe kartlegger et bygg med 360-kamera. Foto: Rehub

LES OGSÅ: Tangenkaia – en ny og attraktiv bydel i Drammen

Skjer mye i bransjen

– Det har skjedd mye med sirkulærøkonomi i bransjen de siste årene, og det er gøy å følge med på. Selv om det er Rambøll som står bak Rehub, er intensjonen at tjenesten skal nå ut til alle aktører i bransjen til felles nytte. Andre aktører kan levere merverdi for sine kunder i prosjekter ved å muliggjøre ombruk av brukte ressurser som ikke kunden skal benytte selv, mens Rehub får mer trafikk på plattformen og bidrar til en større grad av sirkulærøkonomi i samfunnet hvilket både er et suksesskriterie for Rambøll og Rehub. Dette er en vinn-vinn-plattform for alle parter, sier hun.

– Hvor lang vei tror du vi har å gå før ombruk er den nye «normalen» i byggebransjen?

– Å gjøre ombruk til det naturlige valget er Rehubs visjon, så det betyr jo at vi absolutt ser det som en mulighet. Overordnede krav fra blant annet EU vil være et viktig insentiv for å skalere mengden ombruk. Ytterligere vil mangel på ressurser trolig øke prisene på materialer som igjen vil føre til at lønnsomheten av ombruk blir større sammenlignet med nye materialer. Vi ser at nye prosjekter i dag i større grad tilrettelegger for fleksibilitet og ombruk. Til tross for at disse byggene forhåpentligvis ikke skal rives med de første, ser vi hyppig utskifting av leietakere og dermed store utskiftinger av så og si nye materialer. Jeg tror at det vil kunne være ansett som normalt for kunden å kjøpe brukte bygningsdeler om et par år. Men det avhenger selvsagt av at vi aktørene som jobber i kulissene sørger for at det oppleves som det naturlige valget, sier Thurmann-Moe.

Måling av flis ombrukskartlegging Rambøll
Johanne Thurmann-Moe måler opp flis i en ombrukskartlegging. Foto: Rehub

LES OGSÅ: El-ferje er en av fremtidens transportløsninger

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.