Tollbugata 101-103, Tangenkaia

Tangenkaia AS kjøper eiendom for helhetlig utvikling av ny bydel

Tangenkaia AS kjøper eiendommene Hans Kiærs gate 2B og Tollbugata 101/103, gjennom kjøp av 100 % av aksjene i eierselskapene til disse.

Eiendommene ligger på hver sin side av Hans Kiærs gate inn mot Tollboden.

Hans Kiærs gate 2B, Tangenkaia
Hans Kiærs gate 2B

Sikrer enklere fremtidig utvikling

Grunneier valgte å legge eiendommene ut for salg. Bane NOR Eiendom AS og DKEU, som står bak utviklingen av Tangenkaia gjennom selskapet Tangenkaia Eiendom AS, fant det er naturlig å kjøpe disse eiendommene for å sikre enklere fremtidig utvikling. På denne måten slipper man å forholde seg til ulike eierskap på området, og kan dermed sikre bedre løsninger for prosjektets fremtidige byrom.

– Kjøpet er et ledd i utviklingen av Tangenkaia som ny bydel for å sikre fleksibilitet i utviklingsprosjektet, sier Magne Øien, prosjektsjef i DKEU.

LES OGSÅ: Familiebedriften Kontorcompaniet trives på Tangen

Utleieforhold løper videre

Totalt kjøpes ca 3 880 kvm. Eiendommene har i dag  utleieforhold som løper videre, og de vil i de nærmeste årene driftes stort sett som i dag, men på sikt er det naturlig at disse eiendommene inngår i en helhetlig transformasjon.

– Utviklingen starter nå med planprosess som tar rundt to år, før man kan starte planlegging av konkrete prosjekter i området, sier Øien.

Selger er Jon Christensen AS. Partene er enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen.

Tangenkaia vil inneholde både næringvirksomheter, boliger, kultur- og historiske elementer, som utvikles og fylles opp over tid. Les mer om dette tangenkaia.no, der vi etterhvert også legger ut mulighetsstudier og link til medvirkningsportalen som dere kan følge med på.

LES OGSÅ: Tangenkaia – en ny og attraktiv bydel i Drammen

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.