Steinmasser fraktes fra Tangen til Holmen

Her fraktes tonnevis med stein til Holmen

Steinmasser fra bygging av togtunnelen brukes videre på Drammen havn på Holmen. 

Fra og med 6. april og frem til sommerferien vil steinmasser fra utbyggingen av «Drammenstunnelen» i Strømsåsen bli fraktet med lastebil til Myrakaia på Tangen og derfra med lekter over til Holmen. Steinmassene skal benyttes til utfylling på Holmen, og er i henhold til vedtatt reguleringsplan for Drammen havn. 

Alle gående og syklende anbefales i denne perioden å benytte gang- og sykkelvei via Rundtom.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.