Tankenkaia med rosa logo

Hva er din drøm for Tangenkaia?

Tangenkaia skal i løpet av de neste tiårene utvikles til å bli en helt ny bydel i Drammen, og vi vil gjerne ha din mening om hvordan området skal bli! 

Tangenkaia skal utvikles til å bli et levende byområde, og vi vil at utviklingen skal skje i tett dialog med folka i Drammen. Dette er viktig fordi de som har tilknytning til Tangenkaia og nærområdet har nyttig innsikt om lokale behov og dagens bruk av området. 

For å hente inn denne innsikten gjennomfører vi en digital spørreundersøkelse. I undersøkelsen spør vi også om folks drøm for Tangenkaia i framtiden og om dine ideer til hva som kan skje i området her og nå. Ved å delta i den digitale spørreundersøkelsen kan du bidra med nyttig lokalkunnskap om dagens bruk og komme med innspill til den framtidige utviklingen av området. Undersøkelsen er anonym. Når du deltar er du med i trekningen av 5 gavekort á 1000 kr per stk. til bruk på lokale tilbud i Tollbugata i Drammen. 

Bli med på undersøkelsen her, eller gå inn på denne QR-koden for å komme rett inn til undersøkelsen:

Spørreundersøkelsen utføres av LÈVA Urban Design på vegne av Tangenkaia Eiendom AS. Tangenkaia Eiendom AS eies av Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) og Bane NOR Eiendom. 

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.