Bane NOR Eiendom satser i Drammen

Proffen Hageby, Nybyen Godsterminal, Drammen Helsepark og Tangenkaia er noen av eiendommene Bane NOR Eiendom utvikler i Drammen.

Bane NOR Eiendom utvikler eiendommer i nær tilknytning til kollektivknutepunkter. I Drammen eier de flere hundre mål med arealer som tidligere har vært brukt til jernbanevirksomhet, men som i løpet av de nærmeste årene skal transformeres til byutvikling.

– Det har skjedd mye i Drammen de senere årene, og i forbindelse med utbyggingen av Vestfoldbanen som skal være ferdig i 2025 har vi som oppgave å utvikle eiendommene som ligger i nærheten av jernbanestasjonene med både boliger, arbeidsplasser og gode mobilitetsløsninger slik at flere velger å reise kollektivt, sier Connie Nyhaven, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom. 

Proffen Hageby på Sundland er allerede godt i gang med å fullføre de første byggetrinnene, med mange boliger solgt og flere planlagt. Kontorbygget Drammen Business Center har de bygget og solgt videre. Det planlegges også en stor utbygging på Godsterminalen i Nybyen, bare noen få hundre meter fra Drammen stasjon, og Drammen Helsepark skal bygges i forbindelse med det nye sykehuset på Brakerøya. På Tangenkaia samarbeider Bane NOR Eiendom med Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) om å skape en helt ny bydel.

– Hele linja fra Tangenkaia til Gulskogen er veldig spennende og vil ha mye å si for byens fremtidige utvikling. Samtidig er Tangenkaia veldig spennende fordi det er snakk om et løft av et stort område der DKEU og Bane NOR Eiendom har gått sammen om en utvikling av en ny bydel på rundt 90 mål. Helseparken, som blir en klynge av ulike helserelaterte bedrifter og institusjoner mellom det nye sykehuset og Brakerøya stasjon, vil også gi mange attraktive fremtidige arbeidsplasser som igjen gir grunnlag for vekst og utvikling i Drammensregionen, sier Nyhaven.

Connie Nyhaven og Magne Øien på Tangenkaia
Connie Nyhaven, prosjektsjef for Tangenkaia hos Bane NOR Eiendom, og Magne Øien, prosjektsjef for Tangenkaia hos DKEU.

Byutviklingen setter spor i mange år

Når det gjelder Tangenkaia er både Bane NOR Eiendom og DKEU allerede godt i gang med å skape liv i området. Haandbryggeriet har åpnet bydelspub i Skur 4 og mange av de gamle byggene er fylt opp med leietakere.

Nyhaven er utdannet landskapsarkitekt fra NLH (NMBU) og har jobbet lenge med eiendomsutvikling. Hun er opptatt av byutvikling i et bærekraftsperspektiv, både sosialøkonomisk og miljømessig. Hun gleder seg til å komme skikkelig i gang med å få ting til å skje på Tangenkaia.

– Vi som jobber med byutvikling har stor makt. De grepene vi gjør nå vil ha mye å si i mange, mange år fremover. På Tangenkaia er det viktig å ta vare på de gamle bygningene som en viktig del av historien, samtidig som det bygges nytt. Det er mye historie i området som vi ikke vil miste, og vi har ambisjoner om å bygge videre på historien og elvas viktige rolle i Drammen, både i fortiden, nå og i lang tid fremover. Vi vil også tenke mobilitet, attraktivitet og løsninger som kan utvikles over et langt tidsperspektiv. Vi tror bilens rolle vil endre seg raskt, og må derfor legge til rette for og påvirke denne utviklingen i riktig retning ved å satse på mer bærekraftige løsninger, som for eksempel el-sykler, delebilordninger, effektive logistikkløsninger  og ikke minst bidra til å se på mulighetene for å etablere en helt egen el-ferje langs Drammenselva, forteller hun.

LES OGSÅ: Kulturminner på Tangenkaia

Konkurrere med Oslo

Utviklingen i Drammen gjør at byen blir en mer og mer attraktiv konkurrent til Oslo, både som kontordestinasjon og som et sted å bosette seg utenfor hovedstaden.

– Det er veldig mange som pendler ut av Drammen mot Oslo, men vi håper med utviklingen vi bidrar med nå vil gjøre det enda mer attraktivt for både små og store bedrifter å etablere seg i Drammen. Vi må bidra til å gjøre Drammen attraktivt. Vi vet at mange prises ut av Oslo, og tror at Drammen et veldig godt alternativ til Oslo, spesielt for unge og barnefamilier. Byen trenger barn og unge som kan bidra til å utvikle byen i riktig retning, sier prosjektsjefen.

LES OGSÅ: Disse skal levere mulighetsstudier på Tangenkaia

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.