Hollenderkollen

Oppstart av detaljregulering for Hollenderkollen

Nå starter arbeidet med detaljregulering for prosjektet vårt på Hollenderkollen. Her kan du lese kunngjøringen:

På vegne av Hollenderkollen Utvikling AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med detaljregulering for Hollendersvingen i Drammen kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 112/841, 112/644, 112/385, 112/297, 112/6014, 112/5002, 112/6011, 112/171 og 112/5005. Planområdet er på om lag 9.5 daa, og ligger Tangen bydel. I kommuneplanen er området i dag hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse, i tillegg til et mindre område som er avsatt til Kombinert formål, bybebyggelse.

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse. På tomten, som i dag er ubebygget, ønskes oppført bebyggelse på 2 til 3 etasjer med en variasjon mellom rekkehus og flermannsboliger.

Kommunen har i referat fra oppstartsmøte 10. januar 2019 fastslått at det ikke er krav om konsekvensutredning.

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat er tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer. Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal. I dette tilfellet er dokumentene i saken fordelt på to saksnr. (gammel og ny kommune). Saksnr. i innsyn gamle Drammen: 19/4544 og saksnr. i innsyn nye Drammen: 20/22295. Det kan søkes på stikkord «Hollendersvingen».

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til Lund Hagem Arkitekter AS, Filipstadveien 5, 0250 Oslo, innen 22.04.2020. Kontaktperson hos forslagstiller: Kristin Jakobsen, kristin.jakobsen@lundhagem.no, +47 98 25 00 42

Deltaljkart Hollenderkollen

Her kan du lese mer om projektet vårt på Hollenderkollen.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.

Vil du bli vår partner?

Vi ønsker oss partnere som kan identifisere seg med våre retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Vi vil gjerne samarbeide med aktører som vil bygge opp under kommunens visjon «Byvekst med kvalitet».
Samarbeid med oss