Illustrasjonsbilde over Union i Drammen

Boligkjøpsmodeller skal få flere til å eie egen bolig

For å møte et boligmarked der stadig færre har mulighet til å kjøpe egen bolig i enkelte byer, lager boligbyggelag egne boligkjøpsmodeller som skal gjøre det enklere.

Jo større en by er, jo flere mennesker tiltrekkes til den byen. Boligprisene stiger, og det blir et stort problem at folk ikke har råd til å kjøpe egne boliger.

– Vi leser stadig i avisene om de unge som ikke kommer seg inn på boligmarkedet i Oslo. Det som ikke kommer like godt frem, er at det er et vel så stort problem at folk som har jobbet i mange år og har en normal inntekt ikke har mulighet til å kjøpe sin egen bolig, og ender opp i en evig runddans med å leie, sier Erlend Velgaard, forretningsutvikler i OBOS. 

Statistikk viser at det er liten prisforskjell på å eie og leie i Oslo. Når man leier bolig over mange år, lever man gjerne i en usikkerhet på utleiers «nåde». I tillegg går man glipp av sparing i form av nedbetaling på boliglånet. Når man eier opplever man en helt annen forutsigbarhet og frihet i hverdagen.

Single med normal inntekt faller utenfor

Hvert år utarbeider Eiendom Norge det som kalles sykepleierindeksen. Den viser hvor stor andel av boligene i utvalgte byer en singel sykepleier har råd til å kjøpe. Dersom sykepleieren kan kjøpe en stor andel av boligene i byene er prisen lav, dersom sykepleieren kan kjøpe en liten andel av boligene er prisen høy. Grunnen til akkurat sykepleier er valgt, er at deres inntekt tilsvarer en typisk norsk god inntekt, og i liten grad er konjukturavhengig. Eiendom Norge presiserer at man ville fått omtrent samme resultat med yrker som politi, lærer eller brannmenn.

Denne indeksen for 2019, viste at en singel sykepleier med en gjennomsnittslønn på rett under 550.000 kroner, hadde mulighet til å kjøpe en andel på 2,7 % av boligene i Oslo. I Asker og Bærum var andelen enda lavere.

– En andel på 2,7 % er veldig lav, og viser at single med en helt normal inntekt likevel faller utenfor boligmarkedet, sier Velgaard.

Dersom man er singel med barn, faller andelen enda lavere. Man vet også at rundt 50 prosent av enslige foreldre leier bolig. 

Ulike modeller

Oslo trekkes ofte frem som en dyr by å bo i, men om man ser i en større europeisk sammenheng, er for eksempel London og Paris mye dyrere. London har hatt den samme utfordringen som man nå ser i Oslo i mange år.

– I London har de eksperimentert med ulike boligkjøpsmodeller i flere år. Man går ut fra helt vanlige boliger, men endrer måten man kjøper på.

I Norge har flere boligbyggelag utviklet egne boligkjøpsmodeller for å møte utfordringene i markedet. De kan du lese mer om her.

Dramme kommune eiendomsutvikling AS mener det er marked for ulike boligkjøpsmodeller også i Drammen.

– Jeg tror det allerede nå er et marked for slike modeller også i Drammen, og vi ønsker å studere dette nærmere for og kunne tilby noe lignende her i byen. Vi opplever også at det er et ønske fra politikere i kommunestyret at det kan bygges et større mangfold av boliger når det gjelder beliggenhet, prisnivå og finansieringsmodeller, sier Bjørn Holm, administrerende direktør i DKEU.

Deleie

OBOS har også prøvd seg frem med ulike konsepter som skal gjøre det lettere for alle å komme seg inn på boligmarkedet. Den nyeste har de kalt OBOS Deleie. Med denne modellen starter du med å kjøpe en halv leilighet. Resten leier du av OBOS. Dersom inntekten endrer seg, har du mulighet til å kjøpe en større andel akkurat når du ønsker.

– Det er en hybrid mellom og leie og eie, og noe som vi tror vil være med å få flere av denne gruppen med normale ressurser å komme seg inn på markedet, sier han.

De merker en stor etterspørsel og pågang etter denne kjøpemodellen.

– All statistikk sier at det er et behov. Samtidig vet vi at folk stoler på OBOS, og dermed er det mulig for oss å tilby dette på mange av våre boligprosjekter. Vi har også i vedtektene våre at vi skal skaffe medlemmene våre bolig. Når mange av medlemmene i dag ikke har råd til å kjøpe egen bolig, kan vi oppnå den paragrafen i vedtektene våre i større grad, sier han. 

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.