Ansatte i Drammen kommune eiendomsutvikling AS

Dette er Drammen kommune eiendomsutvikling AS

Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) ivaretar kommunens eiendommer som ikke er knyttet opp mot tjenesteproduksjon. Men hva vil det egentlig si?

– Vi har overtatt, og skal overta, et antall eiendommer og eierposter i selskaper fra Drammen kommune. Hvilken eiendommer vi skal overta besluttes av kommunestyret, sier Bjørn Holm, administrerende direktør i DKEU.

Vi har flere prosjekter på gang, blant annet næringsarealer i Kobbervikdalen, bolig- og næringslokaler på Konnerud, planlegging av en helt ny bydel på Tangenkaia, der vi allerede har pusset opp Tollboden til kontorlokaler, vi skal bygge boliger både på Skalstadskogen og Hollenderkollen, for å nevne noe.

– Vi som jobber i DKEU er veldig glade i Drammen, og vi er opptatt av å bidra til å skape befolkningsvekst og næringsvekst. Alt vi gjør skal skape verdi for Drammen på en god måte, sier Holm.

Selv om DKEU er et selskap som er 100 % eiet av kommunen, er jobben med å utvikle og forvalte eiendommer lik en hvilken som helst annen eiendomsutvikler. Reguleringsplaner og må godkjennes av planadministrasjonen og kommunestyret. Disse prosessene tar tid, og ofte må planene gjøres om og opp til ny behandling.

– Bortsett fra næringsarealene i Kobbervikdalen, jobber vi med partnere på alle prosjektene våre. For eksempel har vi solgt 50 prosent av Konnerud utvikling AS til boligutvikleren Profier, og der vil arbeidsfordelingen være slik: Profier skal med sitt erfarne team lede videre planlegging, salg og gjennomføring av prosjektet. Vi skal være en aktiv eier med en prosjektsjef som deltar i utviklingsarbeidet og vil også ha styreleder i det felleseide selskapet Konnerud Utvikling AS, sier Holm.

Vi som jobber i DKEU er veldig glade i Drammen, og vi er opptatt av å bidra til å skape befolkningsvekst og næringsvekst. Alt vi gjør skal skape verdi for Drammen på en god måte

Her kan du lese mer om de ulike utviklingsfasene.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.