Hollenderkollen

Hollenderkollen/Hollendersvingen ligger på Tangen og eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Området ligger på en kolle ovenfor Havnegata med god utsikt over fjorden, havna og innover mot byen. Det er planlagt å sette i gang reguleringsarbeid i 2018 for å klargjøre eiendommen for boligutbygging. Det antas å bli en blanding av leiligheter og rekkehus med vekt på gode, felles uterom.

DKEU ønsker å bygge opp under kommunens mål om å tilby urbane boliger for barnefamilier, noe dette prosjektet egner seg for.

Det er inngått partnerskap med Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) og Urban Compact Living AS (UCL) om prosjektet, og selskapet Hollenderkollen Utvikling AS er etablert.

Vis kart

Beliggenhet Hollendersvingen, Tangen
Grunnareal 7.000 kvm
Planstatus Kommuneplanens arealdel
Formål Boligformål, kombinert formål bybebyggelse
Antatt byggevolum 40–50 enheter

TA KONTAKT

Vil du bli vår partner?

Vi ønsker oss partnere som kan identifisere seg med våre retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Vi vil gjerne samarbeide med aktører som vil bygge opp under kommunens visjon "Byvekst med kvalitet".
Samarbeid med oss