Utviklingsfaser

DKEU eier ubebygde og til dels uregulerte eiendommer, hovedsakelig for boligformål, men også næringseiendom. Typiske faser for utvikling av eiendommene er:

 

1. Fradeling og overføring av eiendommer fra Drammen kommune til DKEU

 • Er gjerne del av større eiendommer
 • Defineres og fradeles basert på formålsgrenser i kommuneplan eller reguleringsplaner
 • Takseres av uavhengige verdivurderingsforetak
 • Eiendommer som overføres vil normalt etableres som eget aksjeselskap

2. Reguleringsplaner

 • Overførte eiendommer er i stor grad uregulerte tomteområder
 • DKEU tar initiativ til reguleringsprosess
 • Områdets beliggenhet, størrelse, formål etc. er førende for reguleringsmodell
 • Kan være kommunedelplan, områderegulering, detaljregulering eller en kombinasjon av disse

3. Salg av ferdig regulert eiendom

 • DKEU søker å oppnå en optimal verdiutvikling
 • I noen tilfeller kan salg på dette tidspunkt være optimalt dersom vedtatt reguleringsplan har gitt en god verdiøkning
 • Det vil normalt engasjeres en megler som gjør salgsobjektet kjent i markedet

4. Partnerskap for gjennomføring av byggeprosjekt

 • Kan tilføre spisskompetanse
 • Kan tilføre kapasitet til å lede utvikling og gjennomføring
 • Kan tilføre apparat for salg/utleie/forvaltning
 • Kan være en finansieringskilde i tidlig fase
 • Spredning av risiko

5. Utleie, forvaltning og salg

 • Vurderes i forhold til målet om optimal verdiutvikling

Vil du bli vår partner?

Vi ønsker oss partnere som kan identifisere seg med våre retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Vi vil gjerne samarbeide med aktører som vil bygge opp under kommunens visjon "Byvekst med kvalitet".
Samarbeid med oss